Vogelvereniging de Vogelvriend uit Elburg en omstreken kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u lid bent van vogelvereniging de Vogelvriend,  en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Vogelvereniging de Vogelvriend en omstreken verstrekt.

Vogelvereniging de Vogelvriend en omstreken kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw geboortedatum
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw kweeknummer
 • Uw BSN-nummer bij bestellingen ringen beschermde vogelsoorten

Waarom slaan we die gegevens op?

Vogelvereniging de Vogelvriend Elburg  en omstreken verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen voor bijvoorbeeld activiteiten en nieuwsbrief Daarnaast kan Vogelvereniging de vogelvriend Elburg en omstreken uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit ringenbestelling.

Hoe lang?

Vogelvereniging De Vogelvriend Elburg en omstreken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan dat u lid bent bewaart.

Delen met anderen

Vogelvereniging De Vogelvriend Elburg en omstreken verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan de NBvV, aangezien ieder lid aangesloten is bij de NBvV.

Bij het overdragen van de gegevens aan de NBvV is het privacy regelement van de NBvV van toepassing, welke via de site van de NBvV te downloaden zijn: http://www.nbvv.nl/downloads.aspI

In kaart brengen website bezoek

Op de website van Vogelvereniging De Vogelvriend Elburg en omstreken worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Vogelvereniging De Vogelvriend Elburg en omstreken gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de secretaris door gebruik te maken van het contactformulier.

Vogelvereniging De Vogelvriend Elburg en omstreken zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op u verzoek reageren.

Beveiligen

Vogelvereniging De Vogelvriend Elburg en omstreken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Vogelvereniging De Vogelvriend Elburg en omstreken maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Uw gegevens worden alleen maar ingezien door de volgende personen:

 • Voorzitter
 • Penningmeester
 • Secretaris
 • Ringencommissaris
 • Tentoonstellingensecretaris

Deze Privacyverklaring inclusief die van de NBvV kunnen u op verzoek op papier toegezonden worden.